Frihetsdressyrs
läger.

Kom till Jan-Ols Gården med din häst, eller låna en av våra hästar för att lära dig mer om kommunikation mellan häst och människa.
Ni får lära er grunderna inom Nh/Frihetsdressyr både från marken och uppsuttet,  även lite trick om intresse finns!
Under lägret har vi 2 teoripass/dag och 2 träningspass  med häst/dag. Ni delas upp i 2 grupper, men är med och tittar på varandras träning, då man lär sig mycket av det!
För mer info ring/maila gärna så berättar jag mer!

Sommarens lägerdatum: V.29. Frihetsdressyrläger  3 dagars den 23-25/7.

Pris: Inklusive undervisning, mat och boende. 3000kr 
varav 1300kr i anmälningsavgift.


IMG_0515 IMG_0533 IMG_0928 IMG_0930 IMG_0933 IMG_0936 IMG_0945 IMG_0949 IMG_0955 IMG_0957 IMG_0965 IMG_0966 IMG_0967 IMG_0972 IMG_0973 IMG_1592 IMG_1606 IMG_1608 IMG_1609 IMG_1611 IMG_1612 IMG_1622 IMG_1624 IMG_1625 IMG_1628 IMG_2723 IMG_2980 IMG_2982 IMG_3960 IMG_4305 IMG_4306 IMG_4352 IMG_4841 IMG_5437 IMG_5462 IMG_5492 IMG_5527 IMG_5532 IMG_5537 IMG_5541 IMG_7532 IMG_7534 Indigo 2 PICT0328 - Kopia[1]

Anmälningsavgiften faktureras när anmälan kommit in, när avgiften är betald är platsen din. Resterande del faktureras ca 1 månad före lägret och ska vara betald senast 2 veckor före lägerstarten. Försenad/obetald lägeravgift kan medföra att platsen går till reserv.
Avbeställning av elev/målsman:
1.Anmälningsavgiften återbetalas ej. Lägeravgiften återbetalas endast vid avbokning senast 1 månad före lägerstarten.
2. Vid återbud mot läkarintyg, som styrker förhinder att delta i läger återbetalas hela kostnaden (förutom anmälningsavgiften), förutsättning att intyget kommit oss tillhanda före lägerstart.

Arrangörens inställande av läger:
Skulle oförutsedd händelse inträffa, som medför att arrangören inte kan fullfölja sina åtagande, inställd verksamhet eller dyligt, återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalningen sker innom 30dagar.