För mer info kontakta Mikaela på 070-6442126 eller janols.garden@yahoo.se

För anmälan fyll i formuläret.

 

 

 

 

Platser kvar 12


Anmälningsavgiften faktureras när anmälan kommit in, när avgiften är betald är platsen din. Resterande del faktureras ca 1 månad före lägret och ska vara betald senast 2 veckor före lägerstarten. Försenad/obetald lägeravgift kan medföra att platsen går till reserv.
Avbeställning av elev/målsman:
1.Anmälningsavgiften återbetalas ej. Lägeravgiften återbetalas endast vid avbokning senast 1 månad före lägerstarten.
2. Vid återbud mot läkarintyg, som styrker förhinder att delta i läger återbetalas hela kostnaden (förutom anmälningsavgiften), förutsättning att intyget kommit oss tillhanda före lägerstart.

Arrangörens inställande av läger:
Skulle oförutsedd händelse inträffa, som medför att arrangören inte kan fullfölja sina åtagande, inställd verksamhet eller dyligt, återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalningen sker innom 30dagar.

IMG_3372 IMG_3390 IMG_3396 IMG_3399 IMG_3407 IMG_3410 IMG_3412 IMG_7547 IMG_7555 IMG_7560 IMG_2161 IMG_2167 IMG_2175 IMG_2177 IMG_2180 IMG_2189 IMG_2190 IMG_2194 IMG_2202 IMG_2204 IMG_2205 IMG_2208 IMG_2209 IMG_2213 IMG_2215 IMG_2217 IMG_2221 IMG_2223